7. Fouls
De volgende overtredingen zijn “fouls” bij pool, mits ze genoemd worden in de spelregels van het betreffende spelsoort. Indien meerdere fouls op één shot worden gemaakt, wordt alleen de meest ernstige bestraft. Indien een foul niet wordt gecalld voordat het volgende shot wordt gespeeld, zal de foul worden behandeld als “niet gebeurd”.

7.1 Cue ball scratch of van tafel af
Indien de cue ball wordt gepot of van tafel wordt gespeeld, is het shot een foul (zie ook 9.3 Gepotte bal en 9.5 Bal van tafel af).

7.2 Verkeerde bal eerst
Bij spelsoorten waarbij de eerst te raken objectbal een specifieke bal is, of één uit een bepaalde groep ballen, is het een foul als de cue ball als eerste contact maakt met een andere bal.

7.3 Geen band na balcontact
Indien bij een shot geen bal wordt gepot, moet de cue ball een objectbal raken en moet daarna ten minste één bal een band raken. Gebeurt dit niet, is het shot een foul (zie 9.4 Een band raken).

7.4 Geen voet op de grond
Indien de speler niet met ten minste één voet de grond raakt op het moment van contact tussen de keu en de cue ball, is het shot een foul.

7.5 Bal van tafel af
Een bal van tafel spelen, is een foul. Of de bal gespot wordt, hangt af van de specifieke regels van het betreffende spel (zie 9.5 Bal van tafel af).

7.6 Het aanraken van ballen
Het is een foul om een objectbal aan te raken, te bewegen of diens richting te veranderen indien dit niet met een regulier bal-balcontact gebeurt. Het is een foul om de cue ball aan te raken, te bewegen of diens richting te veranderen, behalve als dit tijdens een ball-in-hand-situatie gebeurt, of met een regulier keu-cue ball contact in voorwaartse stootrichting. De speler is hierbij verantwoordelijk voor het materiaal wat hij gebruikt aan tafel, zoals krijt, mechanische bruggen, kleding, haardracht, lichaamsdelen en een eventuele cue ball-in-hand. Indien een foul onopzettelijk wordt gemaakt, is dit een standaard-foul. Indien een foul opzettelijk wordt gemaakt, is regel 7.16 Onsportief gedrag van toepassing.

7.7 Dubbele hit / vastliggende ballen
Indien de keu meer dan één maal contact maakt met de cue ball tijdens één shot, is dat shot een foul. Indien de cue ball dicht bij een objectbal ligt (maar deze niet raakt) en de pomerans van de keu maakt nog steeds contact met de cue ball op het moment dat deze de objectbal raakt, is dat shot een foul. Indien de cue ball dicht bij een objectbal ligt, en de speler schampt de objectbal tijdens het shot, zal het shot niet als overtreding van deze regel worden beschouwd.

Als de cue ball contact maakt met de objectbal voor het spelen van een shot, is het legaal om de cue ball in de richting van die bal te spelen (indien het volgens de specifieke regels van het betreffende spelsoort een legaal te raken bal is) en indien de objectbal bij een dergelijk shot beweegt, zal deze worden beschouwd als geraakt door de cue ball.

De cue ball wordt beschouwd als niet rakend aan een andere bal totdat dit wordt verklaard door de scheidsrechter of tegenstander. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om die verklaring voor het spelen van een dergelijk shot te krijgen. Bij het van de bal af spelen bij een rakende bal situatie zal de objectbal worden beschouwd als niet geraakt, tenzij in de spelregels van het betreffende spelsoort iets anders wordt gespecificeerd.

7.8 Duw-stoot
Het is een foul om langer contact te maken tussen de pomerans en de cue ball dan gebruikelijk is bij normale shots.

7.9 Nog in beweging zijnde ballen
Het is een foul een shot te spelen terwijl er nog bewegende of spinnende ballen op tafel zijn.

7.10 Foutieve cue ball plaatsing
Bij een cue ball-in-hand situatie met verplichte plaatsing in het hoofdveld, is het een foul om de cue ball vanaf de hoofdlijn of buiten het hoofdveld te spelen. Indien de speler onzeker is over de juiste plaatsing, kan hij de scheidsrechter om uitsluitsel vragen.

7.11 Foutieve stoot in het hoofdveld
Bij een cue ball-in-hand situatie met verplichte plaatsing in het hoofdveld, is het een foul om een bal aan te spelen die ook in het hoofdveld ligt, tenzij de cue ball voor dat contact de hoofdlijn is gepasseerd. Indien een dergelijke foul opzettelijk wordt gemaakt, is dit onsportief gedrag (zie 7.16 Onsportief gedrag).

De cue ball moet eerst voorbij de hoofdlijn worden gespeeld of contact maken met een bal voor of op de hoofdlijn, anders resulteert het shot in een foul. De tegenstander krijgt dan ball-in-hand volgens de regels van het specifieke spelsoort.

7.12 Keu op tafel
Indien een speler zijn keu los op tafel legt om een shot te berekenen, is dat een foul.

7.13 Niet aan de beurt
Het is een standaard-foul als een speler onopzettelijk voor zijn beurt speelt. Normaal gesproken blijven de ballen liggen zoals ze door de vergissende speler werden achtergelaten. Indien een speler opzettelijk voor zijn beurt speelt, is dit onsportief gedrag (zie 7.16 Onsportief gedrag).

7.14 Drie opeenvolgende fouls
Indien een speler drie opeenvolgende fouls maakt (zonder tussen één van die fouls een legaal shot te hebben gespeeld), is dit een ernstige foul. Bij spelsoorten met een score per rack (zoals Nine Ball), tellen de drie fouls alleen als ernstige foul indien ze binnen één rack worden gemaakt. Bij sommige spelsoorten (zoals Eight Ball) is deze regel niet van toepassing.

De scheidsrechter moet de speler waarschuwen alvorens hij het shot aanvangt waarbij hij reeds op twee fouls staat. Indien dit niet gebeurt, zal de derde foul worden beschouwd als zijn tweede.

7.15 Langzaam spel
Indien de scheidsrechter van mening is dat een speler te langzaam speelt, zal hij dit kenbaar maken en zal de speler zijn speelsnelheid moeten aanpassen. Indien de speler naar de mening van de scheidsrechter niet sneller speelt, kan hij een shot-clock inschakelen, die van toepassing is op beide spelers. Indien een speler de tijdslimiet overschrijdt, zal een standaard-foul worden gecalld en er zal worden gehandeld naar de specifieke regels van het betreffende spelsoort. Regel 7.16 Onsportief gedrag kan ook van toepassing zijn.

7.16 Onsportief gedrag
De normale straf bij onsportief gedrag is hetzelfde als bij een ernstige foul, maar de scheidsrechter kan een straf verkiezen afhankelijk van zijn inschatting van de overtreding. Mogelijkheden hierbij zijn:

 • (a) een waarschuwing
 • (b) een standaard-foul straf (die indien van toepassing kan gelden als foul in een serie van drie fouls volgens regel 7.14 Drie opeenvolgende fouls)
 • 
(c) een ernstige foul straf
 • (d) verlies van rack, set of gehele wedstrijd
 • (e) diskwalificatie uit de competitievorm met opgave van eventuele ranglijstpunten, prijzengeld of trofeeën.

Onder onsportief gedrag wordt verstaan: elke vorm van opzettelijk gedrag welke de sport in diskrediet brengt of welke het spel zodanig verstoort dat het niet langer op eerlijke manier kan worden gespeeld. Voorbeelden hiervan:

 • (a) de tegenstander afleiden
 • 
(b) de positie van de ballen veranderen op een andere manier dan door het spel te spelen
 • 
(c) een shot spelen met een opzettelijke miscue
 • 
(d) doorspelen na een foul of bij een tijdelijke opschorting van het spel
 • 
(e) oefenen tijdens een wedstrijd
 • (f) de tafel markeren
 • 
(g) het spel vertragen
 • 
(h) het materiaal op ongepaste manier gebruiken
 • The Break elke dag geopend

  Bij The Break Pool & Lounge Café is iedereen welkom om te poolen, we zijn elke dag geopend.

 • Vooraf reserveren niet nodig

  Kom langs en kijk of er een pooltafel beschikbaar is. Reserveren en betalen voor poolen doe je niet meer online en vooraf, maar we ontvangen jullie gewoon weer bij onze ingang. We hebben genoeg ruimte en iedereen is welkom.

 • Adresgegevens

  Google Map
  Pool & Lounge Café The Break
  Hof 19-D
  3811 CJ Amersfoort
  033 - 465 25 94

  Maandag t/m Donderdag:
  18.00 - 01.00
  Vrijdag:
  16.00 - 03.00
  Zaterdag:
  14.00 - 03.00
  Zondag:
  14.00 - 00.00